Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

My friends this is the splash page that continues the story of Kyooryuu. So enjoy this for now. I hope you like it.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου