Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

so.. these four pages are my first project as a member of the comic team.. enjoy!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου